Het is maar net hoe je meet

Nieuws

Het is maar net hoe je meet

Iedereen kent de onderzoeken die zeggen dat in de VS de opkomst van Uber en Lyft niet heeft geleid tot minder kilometers op de weg.

Volgens onderzoekers John Barrios van de University of Chicago en Yael Hochberg en Hanyi Yi van Rice University leidt de komst van Uber en Lyft in Amerikaanse steden tot toenemend autobezit, meer autokilometers en meer benzinegebruik. (Bron: Bright.nl)

Uit een recent onderzoek van Carnegie Mellon University bleek echter dat Uber en Lyft verantwoordelijk kunnen zijn voor het verminderen van het totale aantal auto's in de Verenigde Staten met negen miljoen in 2015 alleen. Dit ontdekten onderzoekers Jacob Ward, Jeremy Michalek, Inês Azevedo, Constantine Samaras en Pedro Ferreira. (Bron: Mobilitylab.org)

De onderzoekers onderzochten de effecten van Uber en Lyft in elke staat door zich te concentreren op voertuigregistraties, benzinegebruik, uitstoot van broeikasgassen en afgelegde kilometers per voertuig, allemaal per hoofd van de bevolking. Ze keken ook naar natuurrampen, "Cash for Clunkers" en andere gebeurtenissen of beleidsmaatregelen die van invloed zijn op de tarieven voor voertuigbezit. Door deze gegevens te combineren met de beschikbaarheid van Uber en Lyft, schatten de onderzoekers een daling van 3,4 procent in registraties van voertuigen als gevolg van ritten door het hele land. 

Geinig toch...cijfers…

Nog meer nieuws